ภาพกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานเอกนประสงค์ อาคาร 3 เวลา 14.00-16.00น.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai