ภาพกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 ผลงาน

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai