ผลการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษของฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ผลการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษของฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ผ่านเข้ารอบเพื่อประกวดในระดับภาคตะวันออกและกทม. จำนวนทั้งสิ้น 3 ผลงาน ได้แก่
1.ชุดช่วยหายใจสำหรับงานเชื่อม   เหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา เหรียญเงิน รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
3.ระบบบ้านอัตโนมัติ(AutoHome) เหรียญเงิน รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์การพัฒนาซอพต์แวร์และสมองกลฝังตัว

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai