ภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai