พิธีเปิดงานการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

         งานการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 

                        นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมี ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งดำเนินการประกวดระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง    

                        วันที่ 15 ธันวาคม 2562 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิด และเป็นผู้แทนขึ้นรับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ในนามอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai