ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

         การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

 

          ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2562  นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมผลงาน และให้กำลังใจครูที่ปรึกษา ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

          โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มีผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ดังนี้

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต   มีสิ่งประดิษฐ์ร่วมประกวด จำนวน 1 ผลงาน  

ผลงาน ชุดช่วยหายใจสำหรับงานเชื่อม   ได้รับรางวัล ชมเชย  ระดับเหรียญทองแดง

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  มีสิ่งประดิษฐ์ร่วมประกวด จำนวน 1 ผลงาน

ผลงาน อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา   ได้รับรางวัล ชมเชย

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  มีสิ่งประดิษฐ์ร่วมประกวด จำนวน 1 ผลงาน 

ผลงาน ระบบบ้านอัตโนมัติ (AutoHome)    ได้รับรางวัล ชมเชย

และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. 1 ผลงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง ผลการใช้สารธรรมชาติในการทำสบู่ลดกลิ่นคาวของไข่สด    ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai