เลี้ยงส่งและต้อนรับผู้บริหาร ครูลงตำแหน่ง

16 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารครู และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดย นายณัฐกิตติ์  ศรีสงศักดิ์ธนา  ผู้อำนวยการ  ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษา ในการเลี้ยงส่งและต้อนรับรองผู้อำนวยการ และครูผู้ช่วย ในการย้ายและรับตำแหน่งใหม่ รวมจำนวน  6 คน ทั้งนี้ นายพิชเชฎฐ์  สุคนธ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมส่งและต้อนรับ ผู้รับตำแหน่งใหม่ ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนนทรี


เลี้ยงส่ง

  1. นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง รองฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการฯ ย้ายไปที่ อาชีวศึกษาเสาวภา

เลี้ยงต้อนรับ

  1. นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ ย้ายจากวิทยาลัยพณิชยการบางนา มาดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  2. นายลิขิต สิมลี ครู วิทยาลัยฯการต่อเรือหนองคาย เข้ารับตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการ
  3. นายสถาพร โฉมศิริ ครู วช.พระนคร เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
  4. นางสาวนิตยา ศรีแก้ว ครู วท.สมุทรปราการ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai