แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

 

นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai