ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

 

นายลิขิต สิมลี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายสมบัติ เจริญสุข
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
หัวหน้างานปกครอง
นายศุภเดช เมืองเงิน
หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางสาวสุกัญญารัตน์ ไพหนูสี
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายเสกสรรค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai