แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

บุคลากร แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

นางสุทธภา  เจริญสุข
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายกรีพล ศิริบุญสุข
ครู คศ.3
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายอนุชาติ แสงเฮ่อ
พนักราชการครู
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
พนักราชการครู
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai