แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

บุคลากร แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

นายมงคล ชลกาญจน์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายทิชชา วิริยะธรรม
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นางสาวภัควลัญชญ์ สุกิจนะ
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai