แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

บุคลากร แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายวรวุฒิ  มกรเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายอาภากร  จันทร์พราน
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai