แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

บุคลากร แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   นายวรวุฒิ  มกรเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายสหยศ เจริญวัฒน์
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  นางสาวอรยา ศรีสวัสดิ์
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai