แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

บุคลากร แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   นายวรวุฒิ  มกรเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  นายอาภากร  จันทร์พราน
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai