แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นายอภิชาต พุ่มประทีป
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายศักดิ์ ศศิกุลกมล
ครู คศ.4
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายเสกสรรค์ วงศ์ใหญ่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ว่าที่ ร.ต. หญิง ปทุมมา  เพ็งวิชัย
พนักงานราชการครู
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายสุธน กิมิพันธ์
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai