แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บุคลากร แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นางณัฐธิดา  ปานม่วง
พนักงานราชการครู
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai