ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561


ตำแหน่ง

จำนวน

ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 26
พนักราชการ 11
ลูกจ้างประจำ 9
ครูพิเศษสอน 13
ลูกจ้างชั่วคราว 24
ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ 3
 รวมทั้งสิ้น 91
Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai