ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

ผลงานประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (Worldskills Thailand) ครั้งที่ 28 ระดับภาค
สาขาแต่งผมรุ่นเยาวชน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (Worldskills Thailand) ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาการฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง การศึกษาการกำจัด Formalin ในอาหาร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ผลงานประจำปีการศึกษา 2561

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระยะสั้น
ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม

– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม ระดับภาคตะวันออกและกทม.
ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) ระดับภาคตะวันออกและกทม.
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ระดับชั้น ปวช.

– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
เรื่อง ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ (The Intelligence Controller at Home)

– รางวัล Honor Awards การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกทม. ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพของกล่องเก็บความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริค

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ธุรกิจ SPK SCREEN 2019

– ได้รับผลการประเมินระดับ 3 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกทม. ประจำปีการศึกษา 2561

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai