แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

บุคลากร แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

นางสาวสุพัชรินทร์ เสียงประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai