งานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร งานสื่อการเรียนการสอน

 

 

นายพีระพล  แพถนอม
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
  นายเสกสรรค์  วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ว่าที่ ร.ต.หญิงปทุมมา  เพ็งวิชัย
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
  นายสุธน  กิมิพันธ์
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวอังศุชวาลย์  งามขำ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai